תקנון האתר קאפס אנד קו

משמשת כאתר חנות באינטרנט לרכישת מוצרים
הנוגעים לעולם הקפה ומוצרים משלימים לצריכתו.

המכירה מתבצעת דרך רשת האינטרנט באמצעות השתתפות במכירות רגילות ומכירות קבוצתיות.
האתר יתחייב להעניק את המחירים הזולים ביותר עבור הלקוח על המוצרים אותם
הוא משווק. במידה והלקוח יצליח להשיג מוצר במחיר זול יותר הרי שבעלי האתר
יזכו אותו בהפרשים לאחר הצגת חשבונית מגורם מוכר ומקובל ולאחר החזרת
המוצר במלואו על פי חוק הגנת הצרכן.
רשאים להשתתף בקנייה בגירים בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת
האינטרנט ובעלי כתובת מגורים בישראל אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
תנאי מוקדם לרכישה באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי כל קונה באתר זה.
התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הלקוח לבין האתר לכל דבר ועניין.
כתנאי מוקדם לתקשורת בין הצדדים על הלקוח לקרוא בעיון את התקנון הזה.
גלישה באתר או רכישת מוצרים מהווה את הסכמת הלקוח לנהוג על פי הנכתב
בהוראות תקנון זה. לפיכך, אם הלקוח איננו מסכים לתנאי בתקנון הינו מתבקש
לא לעשות שימוש באתר.
האתר ישלח ללקוח מידע, המלצות, הודעות ומבצעים אלא אם יבקש הלקוח לא
לעשות זאת בהתאם לחוק איסור שליחת דואר זבל.

מתוך חוק איסור שליחת “דואר זבל” , חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון
מס’ 40), התשס”ח–2008*
“על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי מפרסם לשגר דבר פרסומת כאמור באותו
סעיף קטן אף אם לא התקבלה הסכמת הנמען, בהתקיים כל אלה:
הנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות, או במהלך משא
ומתן לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח
דבר פרסומת מטעמו”
ועל כן, גוד פרייס בע”מ קאפס אנד קו”, שומרת על זכותה
לשלוח אליך מידע, המלצות ומבצעים ע”י דיוור במייל זאת במידה ותמלא את
כתובת הדוא”ל באתר ו/או תשלח אלינו מייל לתמיכה ו/או מידע.

* התקבל בכנסת ביום כ”ב באייר התשס”ח (27 במאי 2008); הצעת החוק ודברי
הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 182, מיום י”ג בסיון התשס”ה (20 ביוני
2005), עמ’ 886.
המכירות – חלק כללי

אתר האינטרנט יאפשר ללקוח לרכוש מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר בדרך
יעילה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים בעולם.
עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף פריט”. לפריט יתווספו
אופציות לשדרוג. דף הפריט כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה יחד
עם תוספות מומלצות על ידי צוות הסחר של האתר. כמו כן, יתפרסם מחיר מכירה
רשמי של המוצר לפני הנחת קופון.
חלק מהמכירות יתבצעו באמצעות קופונים שיוזילו בעליל את המחיר. הקופונים
יתפרסמו באתר בהתאם לכללי החברה.

מכירה רגילה

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמויות בלתי מוגבלות של מוצרים במחיר הנקוב
על ידי צוות הסחר של האתר.

הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :
האתר יציג רשימת מוצרים בצורה כפי שפורטה לעיל והמכירה הינה עד גמר המלאי.

במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו
או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של האתר כפי שיפורסם.
השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר
אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר
המבוקש קיים במלאי האתר בעת השלמת הליך המכירה.

אופן ההשתתפות במכירות

לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא או לחלופין תתבצע
כניסה דרך רשת הפייסבוק.

לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה.

הקלדת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לאחר מילוי כל הפרטים הופך
המשתתף ל”קונה”.
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת
כל הפרטים במדויק.
לאחר סיום העסקה ועל מנת להשלימה כמקובל בין הצדדים תישלח הודעת אישור
למייל של הלקוח .
לקוח שביצע קנייה יכול להיכנס לאתר על פי שם המשתמש שפתח ולראות את
היסטוריית הקניות שלו.
הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה
לנכונות הפעולות.
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים
ואזרחיים.
במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה
ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של האתר
לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי .
במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור
העסקה על ידי חברות כרטיסי האשראי .
לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על
אי אישור העסקה על ידי חברות האשראי , יראה האתר את העסקה כמבוטלת .

ביטול עסקה

ככלל, רשאי הלקוח לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן
התשמ”א 1981 (להלן: החוק).
ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, במידה ולא נעשה בו כל
שימוש בהתאם לחוק. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או
באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל האתר או באמצעות מערכת הפניות של
האתר.
הלקוח לא יחויב בגין ביטול העסקה.
4. ביטול העסקה מותנה בהחזרת חשבונית המקור או לחלופין בחתימה על חשבונית ביטול.
מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם
קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר .
לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש .
האתר יהא רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר
להשתמש באתר באופן תקין .
במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע
המשך ביצוע מכירה תקין .

הודעה על ביטול המכירה תימסר בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

אספקת המוצרים

האתר לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי
שהוקלדה בדף ההרשמה תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צוין
מפורשות אחרת.
האתר יפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף
המכירה וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
זמן אספקה – עד 7 ימי עסקים, באמצעות חברת שליחויות – עד לבית הלקוח בתיאום מראש.

האתר לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום
ונזקי טבע.

2.2 שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק
את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .
זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי
עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

האחריות לגבי המשלוח באמצעות שליח או דואר ישראל:
לרשות הלקוחות עומדות שלוש אפשרויות למשלוח מוצרים: באמצעות שליח עד הבית
או באמצעות שירות הפצה של חברת ציטה שופס  ו/או באמצעות חברת דואר ישראל.

כדי להימנע ממצבים של אובדן החבילה, עיכוב במסירתה, שבר או כל תקלה אחרת,
האתר ממליץ ללקוחותיו להזמין את המוצרים באמצעות שליח עד הבית ולא
באמצעות חברת דואר ישראל, שכן משלוח זה בטוח יותר וחסין מנזקים.

מובהר במפורש, כי האתר לא יהיה אחראי לנזקים שייגרמו ללקוח, כתוצאה
מטיפול לקוי ו/או רשלני ו/או זדוני של חברת דואר ישראל או עובדיה, וכי
מסירת המוצר לדואר למשלוח כשהוא תקין, תחשב כמסירת המוצר ללקוח.

ניתן לבצע מעקב משלוחים במודול מובנה באתר.

דמי משלוח

דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר.
במכירה בתשלומים רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק
באשר למקום ומועד האיסוף.
מוסכם כי במקרה של איסוף על ידי הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

שירות לקוחות

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של
המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם
הספקים השונים .
לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל
טלפון- 055-2555366

EMAIL: support@capsco.co.il
נא לציין מס’ טלפון בעת משלוח הEMAIL.
נציגי האתר ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה
לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות באתר

האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן .
במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון , האתר לא יהיה אחראי לכל
נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה
יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול
האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

כללי

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכרז
והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .
מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
האתר אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים
אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית .
יחד עם זאת האתר אינו מתחייב כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את
הגולש לאתר אינטרנט פעיל .
האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף ,
תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה
באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה.
האתר לא יהא אחראי לנזק עקב התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ולא הותקנו על
ידי מתקין מורשה מטעם האתר. אחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות
האתר , אלא אם נכתב אחרת .
אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה
מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם
בבעלותם הבלעדית של האתר ו/או מי מטעמו.
אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים
המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה
לנכונות הפעולות.
נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.
כל עניין משפטי יתברר בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.