ARABIKA Jazz

קפה בטעם ארומטי ועשיר תערובת של פולי קפה מפרו, טנזניה וברזיל בתוספת טעמים

טבעיים של וניל ואגוז לוז שמתווספים לפולים בזמן הקלייה.

כמות קפסולות בשרוול: 10 יח'

12

פרטים נוספים

סוג הקפה נקרא על  Jazz הוא סוג של מוזיקה שנוצרה בארצות הברית בראשית המאה ה-20. הג'אז היא מוזיקה אפרו-אמריקנית, שמיזגה יסודות קצביים מערבאפריקניים הבנויים על פולי ריתמיקה (ריבוי קצביים), עם מרכיבים מוזיקליים מהמוזיקה המערבית – הרמוניה, מבנים צורניים (כמו מבנה השיר האירופאי)ושימוש בכלי נגינה מערביים. אלתור הוא אלמנט נוסף המזוהה עם מוזיקת הג'אז אם כי יש להדגיש כי כמרכיב מוזיקלי בפני עצמו – הוא קיים בכל תרבויותהמוזיקה בעולם. בהקשר המלודי יש להזכיר את השימוש הנרחב בסולם הבלוז שהואעצמו נוצר הרבה לפני הולדת הג'אז, במסגרת הרחבה יותר של התפתחות המוזיקההאפרו-אמריקאית שהחלה, למעשה, עם הצעד הראשון שצעד עבד אפריקני על אדמתאמריקה המערבית.

מוצרים

נלווים