ARABIKA POP

ARABIKA POP קפסולות קפה

קפה נטול קפאין: בעל מרירות נמוכה וארומה עשירה.

כמות קפסולות בשרוול: 10 יח'

12

פרטים נוספים

סוג הקפה נקרא על POP : הפופ כסגנון מוזיקלי, הוא אולי הצורה המרצה
והמספקת ביותר עבור הקהל הרחב מכל צורות המוזיקה הפופולרית. חלק
מהמאפיינים המוזיקליים המגדירים את הז'אנר הם קיומם של רפרן והוק בשיר
וטכניקות הפקה מוזיקלית אשר מתבססות, במידה כזו או אחרת, על האופנות
המוזיקליות באותה עת.

הפזמון יכול להיות כל קטע בשיר, בעל אופי מוזיקלי, קצבי, קולי, או כפי
שהוא בדרך כלל, שילוב של כל אלה, אשר נקלט בקלות על ידי המאזין ואשר עוזר
לשיר להתבלט. מגוון העקרונות של הפקה הנחשבת לטובה בפופ הם נרחבים ולכן,
כאשר האדם העומד מאחורי המוזיקה הוא כותב, או מפיק, או מעבד מוכשר, אזי,
כמעט מובטח כי התוצאה הסופית תהיה מבוססת על מספר רעיונות מוזיקליים
החוזרים על עצמם כדי לגרות את אוזנו ואת עניינו של המאזין.

מוצרים

נלווים